Plugin

Plugin WordPress cung cấp những thông tin về các plugin hữu ích để tối ưu hóa trang web WordPress của bạn. Từ những plugin cơ bản giúp tăng tốc độ tải trang web và tối ưu hóa SEO, cho đến các plugin phức tạp giúp tăng tính năng của trang web, chuyên mục Plugin WordPress sẽ giúp bạn tìm kiếm và cài đặt những plugin phù hợp với nhu cầu của bạn. Các bài viết trên chuyên mục này sẽ cung cấp các hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng các plugin WordPress, giúp bạn tối ưu hóa trang web của mình một cách hiệu quả và dễ dàng.