Hướng dẫn cách tạo sitemap cho website

0
227

Hướng dẫn cách tạo sitemap cho website. Sitemap là gì? Tại sao website cần có site map và cách tạo sitemap cho người mới bắt đầu.

tạo sitemap cho website

Sitemap là gì?

Sitemap (sơ đồ của một trang web) là một tập tin văn bản có chứa tất cả các URL (đường dẫn) của một trang web. Sitemap có thể chứa các siêu dữ liệu về mỗi URL thông báo sẽ được gửi đến cho bạn khi nó mới được cập nhật. Sitemap có những ý nghĩa và liên quan gì đến các URL khác trong trang web? Toàn bộ công việc của Sitemap là hướng dẫn cho các bộ máy tìm kiếm thu thập thông tin của trang web một cách hiệu quả. Đồng thời cập nhật những thay đổi trên trang web của bạn. Như là thêm một trang mới hay thay đổi website hiện tại.

tạo sitemap cho website

Vì sao website cần có sitemap?

Sitemap có chức năng là một sơ đồ web và rất cần thiết cho website của bạn để có thể đạt được vị trí cao trong hệ thống tìm kiếm. Vì các hệ thống tìm kiếm đánh giá cao các website có một sơ đồ điều hướng khi truy cập website. Rất hữu ích cho các bot của các bộ máy tìm kiếm lùng sục trong site của bạn để lập chỉ mục (index), đem lại lợi ích cho chiến lược SEO.

tạo sitemap cho website

Hướng dẫn cách tạo sitemap cho website

Chuẩn bị:

– Trang web đang hoạt động

– Notepad ++ để set các thông số Priority cho các url theo ý bạn.

Bước 1: Vào trang web http://www.xml-sitemaps.com/ (website này chỉ free cho 500 trang nếu nhiều hơn sẽ phải mất phí để tạo tài khoản )

Bước 2 : Điền các thông số phù hợp

Sau đó bấm vào Start rồi chờ cho nó chạy xong, nếu website bạn đơn giản và ít trang sẽ rất nhanh.

Sau khi chạy xong bạn nhận được một list  file sitemap. Nhưng chỉ cần chú ý đến 4 file sau: ror.xml, sitemap.html và urllist.txt, sitemap.xml,

Bước 3 : Download file xml về

– Dùng Notepad ++ để mở file sitemap.xml. Để set thông số Priority cho các url theo ý của bạn.

– Chú ý phần: thông số Priority quy định tính quan trong của các url đối với trang web. Ưu tiên các Url quan trọng cho nó cao điểm hơn, cao nhất là 1.0 và thấp nhất là 0.10

Bước 4: Up file xml lên trang web (Ngang bằng với file index của bạn)

Bước 5: Vào công cụ Seo Google Webmaster Tools để cập nhật sitemap của bạn.