Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Website webvocuc.com được điều hành bởi CÔNG TY TNHH WEB VÔ CỰC. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

CÔNG TY TNHH WEB VÔ CỰC có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân như địa chỉ email, họ và tên, số điện thoại để tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin;

Website webvocuc.com sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin, dịch vụ khuyến mãi giữa khách hàng và webvocuc.com;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của khách hàng;
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin;

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website webvocuc.com
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
 • Công ty nghiên cứu thị trường.
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người tiêu dùng.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin;

WEBVOCUC.COM – CÔNG TY TNHH WEB VÔ CỰC

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin;

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị website thực hiện việc này.

Email hỗ trợ: sale.webvocuc@gmail.com
Hotline: 085 864 2345
Website: webvocuc.vn – webvocuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *